Wiodący dystrybutor
wyrobów hutniczych
USŁUGI

JAKOŚĆ, PRZYSTĘPNE CENY, KOMPLEKSOWOŚĆ


Produkcja strzemion ciagłych

W skład oferty usług Grupy RAVEN wchodzi również produkcja strzemion zbrojeniowych ciągłych, które zastępują strzemiona klasyczne. Ich zastosowanie ma wiele zalet, np.

 • duża oszczędność czasu i kosztów montażu,
 • skrócenie czasu potrzebnego do układania i wiązania o 50 – 70 %,
 • oszczędność zastosowanej stali o 5 – 15 % dzięki temu, że nie stosuje się zamków do strzemion,
 • przejrzyste pakowanie i łatwy transport,
 • prosty odbiór stali na terenie budowy,
 • ograniczenie błędów przy montażu zbrojenia,
 • równomierny rozstęp strzemion,
 • dokładne wymiary i powtarzalność kształtu strzemion, co pozwala osiągnąć,
 • równomierne zakrycie betonem,
 • ułatwienie prac w niedostępnych miejscach, węzłach,
 • łatwiejsze wypełnianie formy betonem, skuteczniejsze wylanie betonu w rogach,
 • zminimalizowanie ryzyka powstania pęcherzyków w betonie,
 • eliminacja ryzyka związanego z otwieraniem zamków,
 • zwiększenie sztywności nośnika (testy wytrzymałościowe na obszarze aktywnym sejsmicznie),
 • dzięki skróceniu czasu realizacji budowy obniżają się koszty związane z zabezpieczeniem placu budowy, wynajęciem szalunków, urządzeń manipulacyjnych, transportowych itp.

Na życzenie klienta grupa RAVEN oferuje autoryzację zmiany dokumentacji projektowej.