Wiodący dystrybutor
wyrobów hutniczych
O SPÓŁCE

INFORMACJE, KTÓRE MOGŁYBY PAŃSTWA ZAINTERESOWAĆ


JAKOŚĆ

Od momentu założenia Grupy RAVEN nastąpiło wiele zmian. Już na samym początku, ze względu na zajmowaną przez siebie pozycję na rynku, Grupa Raven zdawała sobie ze swoich  zobowiązań  wobec  klientów, którzy mają własne wyobrażenie na temat zaspokajania potrzeb.      

Priorytetem Grupy RAVEN jest zadowolenie klienta i pozyskanie jego zaufania. W tym celu kieruje się zintegrowaną polityką zarządzania jakością, ochroną środowiska naturalnego i bezpieczeństwem pracy. Ciągła poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pracy oddziałuje  nie tylko na funkcjonowanie menedżmentu, ale również na wszystkich pracowników, którzy zaspokajają potrzeby klientów.    

O jakości oferowanych usług przez Grupę RAVEN świadczy oprócz wielu certyfikatów jakości również udzielenie certyfikatu znaku towarowego jakości i złotego medalu SLOVAK GOLD za usługi świadczone w zakresie sprzedaży materiałów hutniczych i usług dodatkowych - produkcję półproduktów hutniczych oraz transport do miejsca przeznaczenia.