Wiodący dystrybutor
wyrobów hutniczych
O SPÓŁCE

INFORMACJE, KTÓRE MOGŁYBY PAŃSTWA ZAINTERESOWAĆ


O nas

Grupa RAVEN, w skład której wchodzi spółka akcyjna RAVEN a.s. wraz ze spółkami-córkami RAVEN CZ a. s., RAVEN PL Sp. z o. o. oraz RAVEN HUNGARY Kft, z jej 750 pracownikami, jest obecnie jednym z najważniejszych dystrybutorów materiałów hutniczych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Grupa RAVEN osiaga obroty o wartości 300 mln Euro.

Spółki grupy RAVEN należą do pożądanych dostawców dzięki wysokiej jakości, przystępnej cenie, niezawodności, jak również usługom świadczonym przez nowocześnie wyposażone ośrodki serwisowe. Podstawową filozofią grupy RAVEN jest świadczenie na rzecz klientów jak najszerszego wachlarza asortymentu materiałów hutniczych i nieustanne dążenie aby iść do przodu w budowaniu silnej marki i mocnych relacji z klientami.

Dowodem jakości świadczonych usług jest uzyskanie wielu certyfikatów za wdrożenie i zachowanie zintegrowanego systemu zarządzania (zgodnie z ISO – jakość, środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracy). Spółka RAVEN a.s. posiada również certyfikat dla procesów spawania według STN EN ISO 3834:2 do spawania konstrukcji stalowych i zbrojenia.

HISTORIA

Powstanie Grupy RAVEN wiąże się z rokiem 1993, gdy akcjonariusz słowacki założył w Poważskiej Bystrzycy spółkę akcyjną RAVEN a. s. Okres ten charakteryzowały zmiany legislacyjne, polityczne i społeczne.

 

Typ: Przesuwając myszką po osi czasu możecie zobaczyć najważniejsze wydarzenia w historii grupy RAVEN.

 • Założenie spółki akcyjnej RAVEN a. s. w Poważskiej Bystrzycy.
 • Otwarcie pierwszego magazynu hurtowego w Poważskiej Bystrzycy.
 • Otwarcie magazynu hurtowego w Bratysławie – ulica Turbínova.
 • Otwarcie magazynu hurtowego w Koszycach.
 • Otwarcie magazynu hurtowego w Bańskiej Bystrzycy.
 • Otwarcie nowego nowoczesnego magazynu z materiałami budowlanymi w Považskom Podhradí.
 • Spółka RAVEN a. s. stała się największym sprzedawcą materiałów hutniczych na Słowacji.
 • Otwarcie nowego nowoczesnego magazynu hurtowego w Bratysławie – Vajnory.
 • Udzielenie certyfikatu SLOVAK GOLD N° 19/2000 za usługi „Handel hurtowy i handel detaliczny towarami hutniczymi“.
 • Założenie spółki zależnej RAVEN CZ a. s. w Republice Czeskiej.
 • Otwarcie nowego nowoczesnego magazynu hurtowego w Hradcu Králové.
 • Udzielenie certyfikatu ISO 9002:1996 przez renomowaną spółkę SCS International.
 • Odnowienie przez Spółkę RAVEN a.s. certyfikatu własnego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000.
 • Certyfikacja zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz BSi OHSAS 18001.
 • Udzielenie certyfikatu SLOVAK GOLD N° 17/2004.
 • Otwarcie nowego magazynu hurtowego w Poważskiej Bystrzycy w areale byłej Poważskiej Fabryki Maszyn.
 • Otwarcie nowego nowoczesnego centrum serwisowego do obróbki stali zbrojeniowej, do cięcia kształtowników stalowych na wymiar, cięcia blachy oraz do produkcji elementów wypalanych z blachy.
 • Pomyślne odnowienie certyfikatu systemu zarządzania jakością, objęcie certyfikacją produkcji elementów stalowych.
 • Otwarcie nowego nowoczesnego magazynu w Brnie.
 • Rozszerzenie usług centrum serwisowego w Poważskiej Bystrzycy o produkcję koszy zbrojeniowych.
 • Rozszerzenie usług o cięcie plazmą dowolnych kształtów z blach.
 • Zwiększenie mocy przerobowej w zakresie przerobu stali zbrojeniowej.
 • Rozszerzenie usług o ofertę cięcia poprzecznego blachy walcowanej na gorąco i na zimno.
 • Rozszerzenie usług o ofertę wiązania stali zbrojeniowej.
 • Otwarcie zbrojarni w Bratysławie i w Koszycach.
 • Pomyślne odnowienie certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz BSi OHSAS 18001.
 • Udzielenie certyfikatu SLOVAK GOLD N° 01/2009.
 • Rozszerzenie oferty usług o produkcję strzemion zbrojeniowych ciągłych.
 • Założenie oddziału zagranicznego firmy w Katowicach w Polsce.
 • Założenie spółki zależnej RAVEN PL Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach z punktami sprzedaży w Katowicach i w Krakowie.
 • Certyfikacja produkcji SPIREX w Dywizji Usług.
 • Otwarcie magazynu hurtowego w Ostrawie.
 • Inwestycja na szeroką skalę w rozszerzenie parku maszyn w zakresie aktualnie świadczonych technologii cięcia płomieniem, plazmą i laserem oraz gięcia na prasie krawędziowej.
 • Otwarcie magazynu hurtowego w Gliwicach.
 •   Zwiększenie wydajności produkcyjnej w związku z obróbką stali zbrojeniowej w Republice Czeskiej dzięki zbrojarni Strančice niedaleko Pragi.
 •   Certyfikacia wg STN EN ISO 3834:4 dla spawania zbrojenia.
 •   Pomyślna recertyfikacja w zakresie zintegrowanego systemu jakości wg norm ISO 9001, ISO 14001 oraz BSI OHSAS 18001
 • Rozszerzenie oferty usług w związku z produkcją konstrukcji spawanych dla przemysłu maszynowego wg normy ISO 3834 – 2. 
 • Rozszerzenie oferty usług w związku z poprzecznym cięciem blach trawionych.
 • Ekspansja marki RAVEN na rynek węgierski za pośrednictwem nowo utworzonej spółki córki RAVEN Hungary Kft.
 • Rozszerzenie oferty usług o obróbke skrawaniem metali na wytaczarkach poziomych CNC
 • Recertyfikacja spółki RAVEN PL Sp. z o. o. wg normy ISO 9001:2015.
 • Otwarcie nowego oddziału v Polsce.

   

   

  

Po otwarciu pierwszego magazynu hurtowego w Poważskiej Bystrzycy rosła sieć nowych magazynów na Słowacji w miastach Bratysława, Koszyce i Bańska Bystrzyca. Portfolio produktów, złożone zostało z szerokiej gamy materiałów hutniczych. Spółka RAVEN poszerzyła również działalność o sprzedaż materiałów budowlanych w Poważskiej Bystrzycy.

Na rynek czeski marka RAVEN weszła z materiałami hutniczymi w 2002 r., zakładając spółkę córkę RAVEN CZ a.s. z siedzibą w Hradcu Králové. W 2006 r. została otwarta hurtownia w Brnie a w marcu 2011 r. otworzono nowy magazyn w Ostrawie. W 2012 r. w centrum serwisowym została poszerzona działalność o obróbkę prętów żebrowanych w Stanciciach pod Pragą.

 

W 2010 roku RAVEN a.s. weszła na rynek polski otwierając kolejny oddział firmy. W krótkim czasie w roku 2011 powstała nowa spółka córka RAVEN PL Sp. z o. o., która dzięki nowemu magazynowi mieszczącemu się w Gliwicach, oferuje szeroką gamę asortymentu wyrobów hutniczych.

2015 rok wiąże się z ekspansją marki RAVEN na rynek Węgierski za pośrednictwem nowo utworzonej spółki - córki RAVEN Hungary Kft. Magazyn grupy Raven w Sóskút, która dostarcza ona szeroką gamę materiałów hutniczych również swoim węgierskim klientom.